IX. konferencia

Idõpontja: 2008. november 13. csütörtök 10 óra

Helye: Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.

Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.

Mottó:

„Semmilyen szél nem kedvezõ annak, aki nem tudja, milyen kikötõbe tart.” / Seneca/

A konferencia részletes programja:

10.00- 10.20 A közoktatás aktuális kérdései

Elõadó: Brassói Sándor Közoktatási és fejlesztési Fõosztály – Fõosztályvezetõ helyettes

10.20- 11.00    A magyar nyelv a XXI. században

– Nyelvtani, szókészlettani változások –

Elõadó: Prof. Dr. Balázs Géza

egyetemi tanár – tanszékvezetõ

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Mai Magyar Nyelvi Tanszék

11.00- 12.30    Feladatmegoldó stratégiák a matematika tanításban

Elõadó :   Csíkos Csaba

egyetemi docens

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Feladatmegoldó stratégiák a szövegértésben

Elõadó: Dr. Steklács János

megbízott intézetigazgató

Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola

12.30 – 12.40    SZÜNET

12.40-  13.30.              A gyermekrajzok lélektana

Elõadó: Sípos Endre

vezetõ tanár – Fazekas M.  Gyakorló Ált. Isk.

13.30 – 14.00 Ebéd –  a szünetben  tankönyv és taneszköz – kiállítás

14. 10 – 16.00 Szekcióülések:

  1. szekció

Bemutató óra : 4.osztály – matematika

/ az óra után megbeszélésre is van lehetõség/

Tanít: Kivovicsné Horváth Ágnes

vezetõ tanító – Fazekas M.  Gyakorló Ált. Isk.

  1. szekció

Bemutató óra: 3.osztály – rajz

„Hogyan lehet heti 45 percben rajzot és vizuális kultúrát tanítani?”

Tanít: Garamvölgyi Béla- Fazekas M.  Gyakorló Ált. Isk.

vezetõ tanár

16.00 A Konferencia zárása

Jelentkezés: 2008. november 10–ig

E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu

Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. Tanítók Egyesülete

A konferencia részvételi díja: 5000Ft, melyet a következõ számlaszámra kérünk átutalni   61200292-12016088 /Polgári Takarékszövetkezet/      –  Tanítók Egyesülete.

Az átutalást igazoló szelvényt, kérjük legkésõbb november 10-ig elküldeni az alábbi címre:

Tanítók Egyesülete – 1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.

A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben elõre megírják kinek a nevére töltsük ki!

Be the first to comment

Leave a Reply