VIII. konferencia

Idõpontja: 2008. április 10. 10 óra

Helye: Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.

Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.

Mottó:

A tanítói szemlélet és gyakorlat megújítása

A konferencia részletes programja:

10.0- 11.00 A kritikai gondolkodás fejlesztése a kisiskolásoknál az RWCT szövegfeldolgozó módszer – program bemutatása

Elõadó: Dr. Bárdossy Ildikó egyetemi docens, tanszékvezetõ Pécsi Tudományegyetem

11.00- 11.45 Magatartás – zavar és ami mögötte van

Elõadó : Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit docens

Károli Gáspár Református Egyetem

11.50 – 12.30 Beszélgessünk! – A kommunikáció központú nyelvtan tanítása

Elõadó: Korányi Margit – programfejlesztõ – EDUCATIO

12.30 – 12.45 SZÜNET

12.45. -13.30 Örömteli olvasás – olvasásfejlesztõ program bemutatása

Elõadó: Kazal Kolos igazgató – Varázsbetû Programfejlesztõ Mûhely

    1. – 14. 10 Ebéd – a szünetben tankönyv és taneszköz – kiállítás

14. 10 – 16.00 Szekcióülések:

  1. szekció

Az RWCT program alkalmazása a tanítási gyakorlatban

Elõadó – Tóth Beatrix fõiskolai docens – ELTE TOFK

  1. szekció

Kritikai gondolkodás fejlesztése – a kisiskolások média értése, a Média Tudor program bemutatása

Elõadó: Almási Gizella – programvezetõ

  1. szekció

Konfliktuskezelés a magatartászavaros gyerekeknél

Elõadó: Kulcsárné dr. Papp Enikõ

Fõiskolai docens

16.00 A Konferencia zárása

Jelentkezés: 2008. április 8-ig

E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu

Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. Tanítók Egyesület

A konferencia részvételi díja: 6000Ft, melyet a következõ számlaszámra kérünk átutalni 61200292-12016088 /Polgári Takarékszövetkezet/ – Tanítók Egyesülete.

Az átutalást igazoló szelvényt, kérjük legkésõbb április 5-ig elküldeni az alábbi címre:

Tanítók Egyesülete – 1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.

A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben elõre megírják kinek a nevére töltsük ki!

Természetesen lehetõség van a helyszínen is befizetni a díjat de kérjük elõre írják meg,a jelentkezéssel együtt, hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!

Egyesületi tagok részére

Éves tagdíj: 5000Ft, melyet április 5-ig kérünk átutalni a fent megadott számlaszámra.

Az Egyesület tagjai, ezért az összegért, az õszi konferencián ingyen vehetnek részt.

Az éves tagdíj befizetését igazoló szelvényt is ezen a konferencián kérjük leadni vagy elküldeni a fenti címre.

Sok szeretettel várunk benneteket!

Be the first to comment

Leave a Reply