Tanítók Egyesületének XXVIII. szakmai konferenciája

Időpontja: 2017. november 16. csütörtök 8 óra

Helye:  Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium

1082 Budapest, VIII. ker. Horváth Mihály tér 8.

„Tanítani valakit nem azt jelenti, hogy a kész eredményeket az emlékezetébe vésetjük vele. Inkább azt, hogy megtanítjuk, miképpen vehet ő maga is részt abban a folyamatban, amely a tudás megszerzéséhez vezet. Valamely tantárgyat nem azért tanítunk, hogy e tárgyat tartalmazó kis könyvtárakat produkáljunk, hanem azért, hogy a tanulót a történetileg kialakult ismeretanyag önálló átgondolására serkentsük, arra hogy ő maga is részt vegyen az ismeretszerzés folyamatában.”  (Jerome Bruner)

A konferencia részletes programja:

9–10 óráig BEMUTATÓ ÓRÁK A FAZEKASBAN, 1–4. osztályban

10.10 – 11.00    A kreativitás fejlesztésének lehetőségei a kisiskoláskorban
Előadó:  Dr. Vass Vilmos  habilitált egyetemi docens
Budapesti Metropolitan Egyetem, Selye János Egyetem

11.00 – 12.00     Komplexitás a matematika tanításában
Előadó:   Dr. Szitányi Judit adjunktus
ELTE  Tanító- és Óvóképző Kar

12.00 – 12.15   A Magyar Diáksport Szövetség szakmai fejlesztései az alsó tagozatos testnevelés módszertani támogatása érdekében.
Előadó: Kókai Dávid szakértő, fejlesztő

12.15 – 12. 40     Ebédszünet (szendvics, kávé, ásványvíz)

13.20 – 14.10     Érzelmeink logikája
Előadó: Mérő László matematikus, pszichológus, az ELTE Gazdaságpszichológiai szakcsoportjának egyetemi tanára

Műhelymunka:
14.10 – 15.30
Az interaktív tábla felhasználási lehetőségei az alsó tagozatos matematika tanításában – digitális részképességfejlesztő tananyag bemutatása
Előadó: Póth Éva tanító
ELTE  BGGYK

Tehetségazonosítás és tehetséggondozás
Előadó: Dugasz János  intézményfejlesztési referens
Oktatási Hivatal

Jelentkezés:

E-mail címünk: tanitokegyesulete@gmail.com

A konferencia részvételi díja: 4000 Ft,  melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni: 61200292-12016088 (Polgári Takarékszövetkezet) – Tanítók Egyesülete.

Természetesen a helyszínen készpénzzel is lehet fizetni.

Az átutalást kérjük legkésőbb 2017. november 13.-ig megtenni, s erről a befizetési igazolást bemutatni.  Az átutaláson kérjük feltüntetni az iskola nevét és azt is, hogy ki/kiknek a részére történt a befizetés!

Számlát csak a folyószámlánktra történő átutalás igazolása után áll módunkban kiállítani!