VI. konferencia

Felhívás

 VI. szakmai konferencia

Időpontja: 2007. április 19. 10 óra

Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.

Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Címe:

Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás módjai és fejlesztő

módszerei – az olvasási stratégiák alkalmazása a szövegértés

szolgálatában

A konferencia részletes programja:

10.-10.50 „Az odahallgatástól a szórakésztetésig”

Drámapedagógiai alapok a nevelésben és az

oktatásban az írásbeli és szóbeli szövegalkotásban

Előadó: Gabnai Katalin drámapedagógus, egyetemi tanár

11.00 -12.00 Szövegértő olvasás hatékony fejlesztése olvasási

stratégiák tanításával

Tanítóképző Főiskola,- az Olvasástársaság elnöke

12. 00- 12. 30 Ebéd szünet

– kedvezményes könyv és különböző kiadványok árusítása –

Előadó Steklács János tanszékvezető – Kecskemét

– Könyvmolyképző, Csodaceruza, Apáczai Kiadó, Szilas – metál

Kft.

12.30.- 12.45.

Az Apáczai Kiadó bemutatja új, fejlesztett taneszközeit

12.45.- 13.00

A Szilas – Metál kft. bemutatja ez évi új , fejlesztett

taneszközeit

13.00- 14.00 Az írás és olvasás pszichológiai vonatkozásai és

idegrendszeri háttere

Előadó: Páli Judit – szakpszichológus

14.5-15.30 Szekcióülések:

I. szekció

A nyelvtan tanítás módszerei, „praktikái” az alsó tagozaton

Előadó : Fülöp Mária – tankönyvszerző

II: szekció

Fogalmazás óra 3. osztályban drámapedagógiai módszerekkel

Tanít: Szilvásiné Turzó Ágnes vezetőtanító

III. szekció

A fogalmazás tanítás alternatívái

Előadó: Tóth Beatrix főiskolai adjunktus

16.00 A Konferencia zárása

A konferencia részvételi díja: 5000Ft.

Az egyesületi tagoknak : 2000Ft/év / Tagok azok , akik a

múlt évi tagdíjat befizették!/

Sok szeretettel várunk benneteket!

E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu